CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Chào mừng đến với Công ty cổ phần kỹ thuật Netlab

hungnetlab@gmail.com

0918048038

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

NETLAB cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận sản phẩm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực cơ khí, điện, nhiệt.

- QCVN 4, 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ (thiết bị điện dân dụng)

- QCVN 16 của Bộ Xây dựng (vật liệu xây dựng)

- QCVN 01 của Bộ Công Thương (hàng dệt may)

và các chế định về kỹ thuật khác.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY AN TOÀN ĐIỆN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Danh mục các thiết bị điện bắt buộc phải kiểm tra chất lượng về an toàn (Chứng nhập hợp quy an toàn điện theo QCVN 04:2009 sửa đổi 1:2016)

Liên hệ để nhận được ưu đãi tốt nhất