HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH

HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH

HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH

HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH

HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH

Chào mừng đến với Công ty cổ phần kỹ thuật Netlab

hungnetlab@gmail.com

0918048038

HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH

NETLAB cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu chuẩn, kiểm định đối với các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí, nhiệt, điện.

- Thiết bị đo điện, công suất

- Nhiệt kế, dụng cụ đo nhiệt độ

- Thiết bị đo áp suất, lực

- Thước đo các loại

- Cân khối lượng, bình đong dung tích các loại

Liên hệ để nhận được ưu đãi tốt nhất