THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Chào mừng đến với Công ty cổ phần kỹ thuật Netlab

hungnetlab@gmail.com

0918048038

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng của Netlab đã được Bộ Công thương chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm HSNL theo quyết định số 1244/GCN-BCT ngày 24/6/2022

NETLAB được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ thử nghiệm số 2746/TĐC-HCHQ ngày 25/8/2020.

Phòng Thử nghiệm Cơ Điện thuộc NETLAB được Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA) công nhận có năng lực đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (VILAS 1341).

NETLAB cung cấp kết quả thử nghiệm chính xác, khách quan nhằm làm cơ sở giúp cho khách hàng công bố dán nhãn năng lượng. Bên cạnh đó, dịch vụ thử nghiệm của chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong việc thiết kế và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÁY IN

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với MÁY IN theo tiêu chuẩn TCVN 9509:2012.

THỬ NGHIỆM HSNL MÁY THU HÌNH (TI VI)

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng sản phẩm máy thu hình (ti vi) theo tiêu chuẩn TCVN 9536:2012 và TCVN 9537:2012

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÁY GIẶT, NỒI CƠM, BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với MÁY GIẶT theo tiêu chuẩn TCVN 8526:2013 và TCVN 6575:2014.
Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với NỒI CƠM theo tiêu chuẩn TCVN 8252:2015.
Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ theo tiêu chuẩn TCVN 7898:2018.

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÁY TÍNH XÁCH TAY - MÁY TÍNH BẢNG

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với máy tính xách tay theo tiêu chuẩn TCVN 11847:2017, TCVN 11848:2017 và IEC 62623:2012.

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO TỦ LẠNH, TỦ ĐÔNG, TỦ MÁT VÀ TỦ TRƯNG BÀY THỰC PHẨM

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đổi với tủ lạnh, tủ kết đông lạnh theo tiêu chuẩn TCVN 7828:2016 và TCVN 7829:2016.
Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với tủ giữ lạnh thương mại theo tiêu chuẩn TCVN 10289:2014 và TCVN 10290:2014.

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG, AN TOÀN ĐIỆN - TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với bóng đèn LED theo tiêu chuẩn TCVN 11843:2017, TCVN 11843:2017

DANH MỤC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

Danh mục hàng hóa phải dán nhãn năng lượng và phân loại nhãn năng lượng

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÁY PHOTOCOPY

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với MÁY PHOTOCOPY theo tiêu chuẩn TCVN 9510:2012.

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÀN HÌNH MÁY TÍNH

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với MÀN HÌNH MÁY TÍNH theo tiêu chuẩn TCVN 9508:2012.

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA – ROTOR LỒNG SỐC

Thử nghiệm HSNL cho động cơ theo TCVN 7541-1:2013 và dán nhãn năng lượng

Liên hệ để nhận được ưu đãi tốt nhất