THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)

THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)

THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)

THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)

THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)

Chào mừng đến với Công ty cổ phần kỹ thuật Netlab

hungnetlab@gmail.com

0918048038

THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)

NETLAB cung cấp dịch vụ tư vấn thử nghiệm tương thích điện từ (còn gọi là EMC) đối với các thiết bị điện dân dụng trong phạm vi điều chỉnh của QCVN 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

DANH MỤC KIỂM TRA TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ - EMC

Danh mục các thiết bị điện bắt buộc phải kiểm tra tương thích điện từ - EMC.
Các thiết bị có mã HS code buộc phải test, còn lại được miễn.

Liên hệ để nhận được ưu đãi tốt nhất