TƯ VẤN THIẾT LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM

TƯ VẤN THIẾT LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM

TƯ VẤN THIẾT LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM

TƯ VẤN THIẾT LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM

TƯ VẤN THIẾT LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM

Chào mừng đến với Công ty cổ phần kỹ thuật Netlab

hungnetlab@gmail.com

0918048038

TƯ VẤN THIẾT LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM

Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, NETLAB cung cấp dịch vụ tư vấn thiết lập phòng thí nghiệm, trong đó bao gồm cả phần cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025:2017.

Lĩnh vực tư vấn: 

- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng

- Thử nghiệm cơ, điện

- Thử nghiệm hóa học

Liên hệ để nhận được ưu đãi tốt nhất