Kiểm tra chất lượng Bếp điện

Kiểm tra chất lượng Bếp điện

Kiểm tra chất lượng Bếp điện

Kiểm tra chất lượng Bếp điện

Kiểm tra chất lượng Bếp điện

Chào mừng đến với Công ty cổ phần kỹ thuật Netlab

hungnetlab@gmail.com

0918048038

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP HỒNG NGOẠI

1. Các quy định liên quan đến kiểm tra chất lượng đối với Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại

1.1  Quy định về dán nhãn năng lượng:

  • Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính phủ (thay thế Quyết định 51/2011/TTg ngày 12/9/2011) phê duyệt danh mục các mặt hàng phải kiểm tra Hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng theo lộ trình.
  • Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ công thương – quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng.

1.2  Qui định về chứng nhận hợp quy:

  • Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 về việc công bố SPHH nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
  • QCVN 4:2009/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử và Sửa đổi 1:2016
  • QCVN 9:2012/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự và Sửa đổi 1:2018

 

 

2. Các nội dung kiểm tra chất lượng bắt buộc của Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại

2.1   Quy định về dán nhãn năng lượng:

Theo lộ trình áp dụng nêu tại Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg, sản phẩm Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại sẽ bắt buộc phải thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng theo TCVN 13372:2021 và TCVN 13373:2021 kể từ ngày 01/04/2025.

Tuy vậy, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã tiến hành đăng ký thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các Model dự kiến sẽ sản xuất hoặc nhập khẩu, để yên tâm về chất lượng của sản phẩm khi lưu thông trên thị trường sau ngày 01/04/2025.

2.2   Quy định về chứng nhận hợp quy:

Sản phẩm Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại được tính chung là bếp điện (Mã HS code: 85166090) bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo 2 QCVN là QCVN4 về an toàn điện và QCVN9 về tương thích điện từ.

Tuy nhiên, các trường hợp được miễn kiểm tra QCVN4 về an toàn điện bao gồm:

Bếp có khối lượng lớn hơn 18 kg;

 

Bếp âm được lắp cố định.

 

 

Trên đây là tóm tắt của chúng tôi về các nội dung cần kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại cả sản xuất trong nước và nhập khẩu. Các bài viết có liên quan:

http://netlab.com.vn/dich-vu/dan-nhan-nang-luong-cho-tu-lanh-tu-dong-tu-mat-va-tu-trung-bay-thuc-pham-394.html

Công ty Cổ phần Kỹ thuật NETLAB là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng trọn gói cho sản phẩm Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại và nhiều sản phẩm hàng hóa khác.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NETLAB

Số 17 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 811 064.

  • Quyết định 2711/QĐ-BKHCN Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

-----------------------

Liên hệ để nhận được ưu đãi tốt nhất