Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Chào mừng đến với Công ty cổ phần kỹ thuật Netlab

hungnetlab@gmail.com

0918048038

Dịch vụ

NETLAB cung cấp dịch vụ trọn gói về thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận và tư vấn kỹ thuật đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực cơ khí, năng lượng và điện - điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng như góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Vui lòng tham khảo bên dưới để có thông tin chi tiết:

CHỨNG NHẬN HỢP QUY AN TOÀN ĐIỆN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Danh mục các thiết bị điện bắt buộc phải kiểm tra chất lượng về an toàn (Chứng nhập hợp quy an toàn điện theo QCVN...

DANH MỤC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

Danh mục hàng hóa phải dán nhãn năng lượng và phân loại nhãn năng lượng

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG, AN TOÀN ĐIỆN - TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với bóng đèn LED theo tiêu chuẩn TCVN 11843:2017, TCVN 11843:2017

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO TỦ LẠNH, TỦ ĐÔNG, TỦ MÁT VÀ TỦ TRƯNG BÀY THỰC PHẨM

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đổi với tủ lạnh, tủ kết đông lạnh theo tiêu chuẩn TCVN 7828:2016 và TCVN 7829:2016. Thử...

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÀN HÌNH MÁY TÍNH

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với MÀN HÌNH MÁY TÍNH theo tiêu chuẩn TCVN 9508:2012.

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÁY PHOTOCOPY

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với MÁY PHOTOCOPY theo tiêu chuẩn TCVN 9510:2012.

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÁY TÍNH XÁCH TAY - MÁY TÍNH BẢNG

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với máy tính xách tay theo tiêu chuẩn TCVN 11847:2017, TCVN 11848:2017 và IEC 62623:2012.

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÁY IN

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với MÁY IN theo tiêu chuẩn TCVN 9509:2012.

THỬ NGHIỆM HSNL MÁY THU HÌNH (TI VI)

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng sản phẩm máy thu hình (ti vi) theo tiêu chuẩn TCVN 9536:2012 và TCVN 9537:2012

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO MÁY GIẶT, NỒI CƠM, BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với MÁY GIẶT theo tiêu chuẩn TCVN 8526:2013 và TCVN 6575:2014. Thử nghiệm hiệu suất...

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA – ROTOR LỒNG SỐC

Thử nghiệm HSNL cho động cơ theo TCVN 7541-1:2013 và dán nhãn năng lượng

DANH MỤC KIỂM TRA TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ - EMC

Danh mục các thiết bị điện bắt buộc phải kiểm tra tương thích điện từ - EMC. Các thiết bị có mã HS code buộc phải...

Liên hệ để nhận được ưu đãi tốt nhất